Programma 9 oktober 2007

Het thema van de eerste Cineblend is 'Antropologie op Televisie'.

Aan de hand van een aantal stellingen wordt gesproken over hoe populaire programma's als Groeten uit de Rimboe/Groeten Terug (SBS6), Tribe! (BBC) en Holy Shit! (KRO) andere samenlevingen op de televisie (re)presenteren.

We hebben vooralsnog een viertal stellingen geformuleerd:

1. Zijn deze programma's schadelijk en zo ja voor wie?

2.  De suggestie is dat antropologen zo heftig reageren omdat anderen met niet-antropologische doelen het heilige terrein van de antropologen hebben betreden. De antropoloog als ‘poortwachter’ als mediator’ tot 'exotische gemeenschappen' is opzij geschoven. Wat zegt de onrust onder antropologen over deze populaire programma's over de positie van antropologie in de Nederlandse samenleving? Waarom zijn antropologen in verlegenheid gebracht?

3. Antropologie is afwezig op TV, het publieke profiel ontbreekt, er is blijkbaar geen behoefte om het publieke discours op te zoeken, waarom?! Antropologen zouden hun positie en die van de antropologie in de Nederlandse samenleving op TV moeten heroverwegen.

4. Huidige populaire programma’s bieden: Identificatie en entertainment, exotische plaatsen, emoties. Deze zijn niet te vinden in een antropologische documentaire. Etnografische film is onwillig of niet in staat om haar rigide disciplinaire korset af te werpen en blijft gericht op een gespecialiseerd publiek.

Ter illustratie zullen we fragmenten van diverse programma’s vertonen waarin we een verschuiving zien van wetenschappelijk, naar populair-wetenschappelijk, naar entertainment.

Voor de discussie hebben we een forum uitgenodigd met:

    * Gerard Persoon (discussieleider) - Centrum voor Milieukunde, Universiteit Leiden
    * Rolf Deen - Theoloog en programmamaker bij KRO TV afdeling Godsdienst & Cultuur, eindredacteur van het KRO programma Holy Shit!
    * Reimar Schefold - Antropoloog, adviseur Disappearing Worlds (Granada Television)
    * Myrna Eindhoven - Centrum voor Milieukunde, Universiteit Leiden
    * Marijn Kraak - Studente Antropologie UvA, doet onderzoek naar de invloed van Groeten uit de Rimboe op de Himba in Namibië en hoe het productieproces in Namibië is verlopen